Общинска избирателна комисия Каспичан


РЕШЕНИЕ
№ 195-МИ
Каспичан, 21.06.2020

ОТНОСНО: Установяване наличието/липсата на обстоятелства по чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА за Аспарух Юлиянов Рангелов избран от листата на ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ за общински съветник от Общински съвет при Община Каспичан и предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Фактическа обстановка: На 02.06.2020г. по електронна поща на ОИК- Каспичан/ в община Каспичан/ е постъпило заявление- искане с Вх. № 2719-16/02.06.2020г. от Николай Борисов Николов – избран за общински съветник от листата на партия БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с Решение № 156-МИ/28.10.2019г на ОИК Каспичан на МИ-2019г. Г-н Николов желае на основание на чл.1, т.1 „Б“ от Решение № 1685-МИ / 20.11.2019г. да се свика заседание на ОИК-КАСПИЧАН за разглеждане на  предсрочно преклатяване на пълномощията на общински съветник Аспарух Юлиянов Рангелов избран от листата на ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ с Решение №156-МИ/ 28.10.2019г. на ОИК-КАСПИЧАН на МИ -2019г. Поради неприсъствието му на три и повече поредни заседания на Общинския съвет на Община Каспичан на дати 30.01.2020г. , 27.02.202г., 31.03.2020г. И 28.05.2020г.

          На 03.06.2020г. председателят на ОИК- Каспичан изпраща искане с Изх. 11202000005/03.06.2020г. до председателя на Общински съвет на Община Каспичан за представяне на документи за установяване на наличието/липсата на обстоятелства по чл.30,ал.4, т.5 от ЗМСА.

          На 08.06.2020г. с Вх. № 2719-17/08.06.2020г. Постъпва допълнение към заявление-искане от Г-н Николай Николов с желание поданените от него заявление-искане и допълнението към него да се отразят на сайта на ОИК-КАСПИЧАН.

          На 10.06.2020г. С Вх.№ 2719-18/10.06.2020г. постъпва отговор от Председателя на Общински съвет в Община Каспичан в който прилага документи относто проведените заседания на Постоянната комисия по образоване, култура, здравеопазване, младежта, спорта и социалните въпроси и заседания на Общински съвет Каспичан за периода 01.01.2020г. -31.05.2020г. И предвид факта че г-н Рангелов се намирал извън границита на Р България за всички проведени заседания на комисии и заседания на Общиски съвет Каспичан  са изпращани уведомления на имейл и ежемесечно са се провеждали телефонни разговори по отношение на възможността му да присъства на заседанията поради  обявеното извънредно положение на територията на Р България.С оглед представените доказателства и обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в странатата със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. На министерството на здравеопазването и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България през този период Председателя на Общинския съвет,  счита че е налице липса на обстоятелства  по чл.30,ал.4, т.5 от ЗМСА за общинския съветник Аспарух Рангелов. Поради тази причина не са предприети действия за уведомяване на Общинскат избирателна комисия- Каспичан

          На 15.06.2020г. на база на постъпилото заявление- искане с Вх. № 2719-16/02.06.2020г. и документи от Председаля на Обс Каспичан с Вх.№ 2719-18/10.06.2020 е изпратено уведомление  с Изх. 11202000006/15.06.2020г. до г- н Аспарух Рангелов да предостави становище отностно наличието/липсата на обстоятелства по чл.30,ал.4, т.5 от ЗМСА в качествоно му на общенски съветник избран от листата на ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ с Решение №156-МИ/ 28.10.2019г. на ОИК-КАСПИЧАН на МИ -2019г.

          На 17.06.2020 с Вх.№ 2719-19/17.06.2020г. Постъпва становеще от г-н Рангелов в което описва мотивите си за липса на обстоятелства по  чл.30,ал.4, т.5 от ЗМСА за отсъствието му от три и повече поредни заседаниея на Обс- Каспичан

          При поименно гласуване, надлежно обективирано в протокол № 35/ от 21.06.2020 г. на Общинска избирателна комисия Каспичан, „за“ предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник Аспарух Юлиянов Рангелов на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА гласуваха 6 (шестима) членове, „против“ гласуваха 5 (петима) членове.

Като взе предвид всичко до тук изложено и на основание чл. 87, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс,

 

РЕШИ:

 

          Отхвърля искането за предсрочно прекратяване пълномощията на г-н Аспарух Юлиянов Рангелов, избран за общински съветник в ОбС Каспичан от ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, с Решение №156-МИ/ 28.10.2019г. на ОИК-КАСПИЧАН на МИ -2019г.

           

          На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА Решението на общинската избирателна комисия Каспичан може да се обжалва в седмодневен срок от обявяването му пред Административен съд Шумен по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

          Решението се изготви  в два екземпляра

          Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет Каспичан в три дневен срок от влизането му сила.

Подписали ОИК

                                                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                                                                                                                                /Диана Илиева/

                                                                                                                                                

       СЕКРЕТАР:
                 

               /Пламен Недев/

Публикувано на 21.06.2020г. В 18:00  ч.

Председател: Диана Стефкова Илиева

Секретар: Пламен Йорданов Недев

* Публикувано на 21.06.2020 в 18:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 198-MI / 09.10.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 197-МИ / 28.08.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 196-МИ / 21.06.2020

  относно: определяне график на дежурства за ОИК Каспичан

всички решения