01.11.2015

Съобщение

Данни за избирателната активност на територията на Община Каспичан към. 10:00 часа на 01.11.2015 г.

Избирателна секция МИ Начало -  6.15 часа  10.00 часа 
271900001 433 ДА 38
271900002 480 ДА 63
271900003 767 ДА 81
271900004 783 ДА  103
271900005 565 ДА 39
271900006 649 ДА 75
271900007 215 ДА 20
271900008 315 ДА 75
271900009 418 ДА 88
271900010 438 ДА  94
271900011 537 ДА 85
271900012 241 ДА 58
271900013 281 ДА 34
271900014 470 ДА 63
271900015 165 ДА  27
271900016 251 ДА 29
271900017 32 ДА 8
Общо 7040   980
Активност в %     13,92%
01.11.2015

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ МЕСТНИ ИЗБОРИ ВТОРИ ТУР 01.11.2015 Г. 
           
Избирателна секция МИ Начало -  6.15 часа  10.00 часа  13.00 часа  17.00 часа 
271900001 433 ДА 38 109  
271900002 480 ДА 63 165  
271900003 767 ДА 81 225  
271900004 783 ДА  103 218  
271900005 565 ДА 39 103  
271900006 649 ДА 75 170  
271900007 215 ДА 20 62  
271900008 315 ДА 75 180  
271900009 418 ДА 88 185  
271900010 438 ДА  94 180  
271900011 537 ДА 85 213  
271900012 241 ДА 58 98  
271900013 281 ДА 34 93  
271900014 470 ДА 63 156  
271900015 165 ДА  27 65  
271900016 251 ДА 29 78  
271900017 32 ДА 8 31  
Общо 7040   980 2331 0
Активност в %     13,92% 33,11% 0,00%
01.11.2015

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ МЕСТНИ ИЗБОРИ ВТОРИ ТУР 01.11.2015 Г.     
               
Избирателна секция МИ Начало -  6.15 часа  10.00 часа  13.00 часа  17.00 часа  19.15 часа  Приключване на изборния ден
271900001 433 ДА 38 109 169 196 ДА
271900002 480 ДА 63 165 234 252 ДА
271900003 767 ДА 81 225 351 386 ДА
271900004 783 ДА  103 218 338 379 ДА
271900005 565 ДА 39 103 218 259 ДА
271900006 649 ДА 75 170 293 344 ДА
271900007 215 ДА 20 62 85 105 ДА
271900008 315 ДА 75 180 231 259 ДА
271900009 418 ДА 88 185 285 308 ДА
271900010 438 ДА  94 180 285 332 ДА
271900011 537 ДА 85 213 300 338 ДА
271900012 241 ДА 58 98 134 153 ДА
271900013 281 ДА 34 93 126 131 ДА
271900014 470 ДА 63 156 270 313 ДА
271900015 165 ДА  27 65 105 122 ДА
271900016 251 ДА 29 78 115 151 ДА
271900017 32 ДА 8 31 31 31 ДА
Общо 7040   980 2331 3570 4059 ДА
Активност в %     13,92% 33,11% 50,71% 57,66%  
30.10.2015

Съобщение

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

 НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОИК – КАСПИЧАН

 

 1. Диана Стефкова Илиева– председател на ОИК - 0888748028
 2. Николай Веселинов Николов– зам. Председател - 0888756450

3.Борко Цветанов Иванов – Секретар - 0888763496

 1. Виолета Драгнева Иванова – член - 0888748692
 2. Гергана Недялкова Кунева – член - 0888751708
 3. Мария Атанасова Атанасова – член - 0888763670
 4. Милен Иванов Марков – член - 0888751763
 5. Розка Стоянова Пенева – член - 0888749914
 6. Лъчезар Кирилов Симеонов – член- 0888748296
 7. Диан Маринчев Иларионов – член - 0888751728
 8. Диян Петров Бойков – член - 0888761549
29.10.2015

Съобщение

 

 

 

ОИК – Каспичан уведомява всички заинтересовани лица, че следващото заседание на Комисията ще се проведе на 30.10.2015г.(петък) от 17.00 ч.

Във връзка с постъпили от участници в местните избори, от представители на политически партии и от граждани жалби и запитвания, ОИК прави следното уточнение:

След приключване на изборния ден и след съставяне и подписване на протоколите на ОИК за обявяване на изборните резултати, както и на решенията на същата за избиране на кметове и общински съветници, ОИК няма право да преразглежда по какъвто и да било начин изборните резултати, отразени в тези документи,

включително няма право да извършва повторно преброяване или каквато и да било проверка на бюлетините.

Издадените от |ОИК решения за обявяване на изборните резултати, вкл.за избор на кметове и общински съветници, съставляват административни актове и същите подлежат на обжалване пред съответния Административен съд по реда и в сроковете, указани в Изборния кодекс.

 

От ОИК - Каспичан

 

 

25.10.2015

Съобщение

ОИК Каспичан уведомява, че изборния ден в Община Каспичан започна нормално. Всички членове на СИК са се явили в секциите в определения час.

25.10.2015

Съобщение

БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 Г. 
      10:00 13:00
№ на ИС МИ НР МИ НР МИ НР
271900001 433 446 42 41 124 124
271900002 481 511 74 73 175 171
271900003 766 784 95 94 222 220
271900004 783 811 118 116 250 245
271900005 565 572 54 29 156 69
271900006 648 666 100 30 219 95
271900007 213 223 33 32 70 69
271900008 314 309 50 35 128 97
271900009 422 409 48 43 137 85
271900010 441 390 62 30 140 70
271900011 537 568 113 28 251 51
271900012 241 345 40 40 79 79
271900013 281 281 50 46 120 98
271900014 472 471 57 57 144 30
271900015 165 175 29 30 59 58
271900016 251 247 50 50 100 100
271900017 33 27 5 4 22 12
  7046 7235 1020 778 2396 1673
25.10.2015

Съобщение

ОИК Каспичан уведомява, че изборния ден на територията на общината приключи в 19:00 часа при следната избирателна активност:

За изборите за общински съветници и кметове - 62,08%

За национален референдум - 42,39 %

24.10.2015

Съобщение

       
БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 Г. 
       
    МИ НР
гр. Каспичан 2710 2804
с. Каспичан 1217 1241
с. Върбяне 239 345
с. Златна нива 538 569
с. Марково 638 646
с. Косово 252 249
с. Кюлевча 281 281
с. Могила 316 311
гр. Плиска 864 808
    7055 7254
21.10.2015

Образци на бюлетини

ОИК Каспичан Ви уведомява, че на основание писмо с изх. номер МИ-15-1426/19.10.2015 г. от ЦИК, на сайта на Общинската избирателна комисия са публикувани сканирани копия на утвърдените предпечатни образци на бюлетини. Образците са публикувани под формата на прикачени файлове към решенията на ОИК за утвърждаването им с номера от 85 - МИ/НР до 94 - МИ/НР от 02.10.2015 г. 

06.10.2015

Съобщение

ОИК Каспичан уведомява всички регистрирани партии, коалиции, местни коалиции и местни инициативни комитети за участие в изборите за Общински съветници  и кметове на 25.10.2015 г., че могат да подават заявления за регистрация на застъпници всеки ден от 09.00 - 17.00 часа в ОИК Каспичан в сградата на Община Каспичан до 23.10.2015г.  Всяко заявление следва да съдържа приложение във формат EXEL на технически носител по следния образец

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

 

 

 

Процедурата по регистрация, статута и правата на застъпниците са уредени с Решение № 2113-МИ от 11.09.2015г на ЦИК. Решението може да намеритетук: https://www.cik.bg/bg/decisions/2113/2015-09-11

30.09.2015

Съобщение

ОИК Каспичан уведомява всички лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че на основание заповед № РД-25-541 / 30.09.2015 г. на кмет на Община Каспичан, са взети следните мерки:

Ще бъдат определени избирателни секции на територията на Община Каспичан за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015 г. , съгласно Решение № 1549/27.08.2015 г. на ЦИК, както следва :

 • Секция №271900002 в населено място гр. Каспичан с адрес – СОУ „П.Волов”, ул. „Мадарски конник” № 99 ;
 • Секция №271900006 в населено място с. Каспичан с адрес – ОУ „Христо Ботев”, ул. Цар Симеон” № 8 ;
 • Секция №271900010 в населено място гр. Плиска с адрес – Клуб на пенсионера, ул. „Александър Стамболийски” № 12
 • Секция №271900015 в населено място с. Марково с адрес – ЦДГ „Ален мак”, ул. „Станко Георгиев” № 3

Избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ в изборния ден – 25.10.2015 г. от 08:00 часа до 16:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 91. Заявки за помощ ще се приемат и на безплатен телефонен номер – 080019092, на телефон 05327470, телефон 0886353568 и телефон 0886343400.

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването удостоверяват самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия. Същите могат да гласува и в избрана от него подходяща секция (посочени по-горе) и се вписват в допълнителната страница на избирателния списък в секцията, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

Когато избирателят е с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.  Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

Избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването могат да подават заявления за гласуване в подвижна избирателна секция в сградата на Общинска администрация гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 91. Бланка на заявлението можете да намерите на следния адрес: https://www.cik.bg/bg/decisions/1512/2015-08-04

 

Приложение № 16-МИ

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК

…………………………………………………………..

ОБЛАСТ ………………………………………………

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за гласуване с подвижна избирателна кутия

(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

 

………………………..……....…………..................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН …....................., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., издаден на ..................... от …………………………..

 

постоянен адрес/адрес на пребиваване: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област ........................, ж.к./ул.. ......................................., бл. № ......., вх. ..., ет. ....., ап....

 

настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област ........................, ж.к./ул.. ......................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап....

(данните за настоящия адрес се попълват само когато избирателят предварително е подал заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес)

 

Желая да упражня правото си на глас в избори за

......…..…………………………......................………...........................................................

(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

с подвижна избирателна кутия.

Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК …………………………………………………………………………...………………………

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избори за…………………….......…..…........................на …………......... г.

 

 

Дата ………………….. г.

Подпис:

 

***************************************************************************

 

Заявлението се подава не по-късно от 20 дни преди изборния ден от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер/, постоянният адрес / адрес на пребиваване/ или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

 

22.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Каспичан съобщава, че поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Каспичан ще бъдат определени чрез жребий от Общинска избирателна комисия Каспичан на 23 септември 2015 г. – сряда, от 17:00 часа в заседателната зала на община Каспичан.

Тегленето на жребия е публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствта за масово осведомяване.

 

 

17.09.2015

Прием на Предложения

Общинска избирателна комисия Каспичан

Уведомява всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че приема предложения за регистрация на кандидати за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община за участие в изборите на 25.10.2015 г., всеки ден от 9:00 до 17:00 часа.

Крайният срок за прием на документи е 18:00 часа на 22.09.2015 г. 

10.09.2015

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

На вниманието на всички партии, коалиции и инициативни комитети на територията на Община Каспичан.

Общинска избирателна комисия Каспичан ви уведомява, че приемът на заявления за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. ще се извършва всеки ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на Община Каспичан - заседателна зала.

Срокът за прием е до 14.09.2015 г. до 18:00 часа.

10.09.2015

Съобщение

Днес 10.09.2015 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК Каспичан.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 184 / 11.11.2015

  относно: определяне на комисия за предаване на документацията на ОИК в Общинска администрация

 • № 183 / 10.11.2015

  относно: начин и място на обявяване на решенията на ОИК Каспичан, след 7-дневния период от обявяване резултатите от изборите за общински съветници и за кметове в Община Каспичан, Област Шумен на 25 октомври 2015 г. и на 1 ноември 2015г.

 • № 182 / 10.11.2015

  относно: Избор на член от ОИК, който да подписва с подписа си Председателя на ОИК – Каспичан

всички решения