Общинска избирателна комисия Каспичан


РЕШЕНИЕ
№ 167-МИ
Каспичан, 30.10.2019

ОТНОСНО: Постъпило в ОИК Каспичан писмено запитване от община Каспичан с вх. № 2719-147/29.10.2019 г. относно искане на Ивайло Симеонов Пенев в качеството му на независим кандидат за кмет на с.Златна нива, издигнат от ИК.

На 17.10.2019 г. в община Каспичан е постъпило искане с Вх. № 94-00-1285/29.10.2019 г. от Ивайло Симеонов Пенев в качеството му на кандидат за кмет на с.Златна нива, издигнат от ИК. Г-н Пенев желае да получи достъп до списъка на имащите право да гласуват в местни избори 2019 г., регистрирани по настоящ адрес в с.Златна нива.

ВрИД Кмет на Община Каспичан г-н Минчев, не е предоставил отговор на г-н Пенев и моли за становище по компетентност ОИК – Каспичан, налице ли е основание за предоставяне на информация по индивидуален ред, след като е публично оповестена.

Съгласно Чл. 357.  ит ИК Част I на избирателните списъци се съставя по постоянния адрес на гражданите на Република България, а Част II на избирателните списъци се съставя по заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване в Република България.

Съгласно чл. 41. (1) от ИК Предварителните избирателни списъци, включително част I, се обявяват от органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.

Съгласно Чл. 36. (1) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

От изложеното по – горе може да се направи извод, че вписването на лица в избирателните списъци по настоящ адрес става много след като избирателните списъци част I и част II са обявени публично. Следователно в публично обявените списъци липсват данни, за лицата вписани на основание чл. 36 от ИК, което изключва публичност на исканите данни.

От друга страна в кандидатските листи като кандидат за кмет на кметство с. Златна нива е регистриран РУМЕН ХРИСТОВ ЧАВДАРОВ. Същия е кмет на с. Златна нива и е изпълнявал своите правомощия до датата на регистрацията си като кандидат за кмет на кметство с. Златна нива в изборите, които се произведоха на 27.10.2019 г.

В качеството си на кмет на с. Златна нива РУМЕН ХРИСТОВ ЧАВДАРОВ, на основание чл. 36, ал. 1 от ИК е приемал заявленията на лицата, поискали да бъдат вписани в спиците за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. по настоящ адрес.

Г-н  РУМЕН ХРИСТОВ ЧАВДАРОВ е имал достъп до данните на лицата, които са поискали да гласуват по настоящ адрес

На основание чл. Чл. 176. Кандидатите и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

Следователно  г-н Ивайло Симеонов Пенев в качеството му на кандидат за кмет на с.Златна нива, издигнат от ИК следва да получи равен достъп източниците на информация, до които е имал достъп и г-н РУМЕН ХРИСТОВ ЧАВДАРОВ.

Като взе предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1 от ИК, ОИК Каспичан,

      Р   Е   Ш  И :

Община Каспичан следва да предостави на г-н Ивайло Симеонов Пенев, равен достъп до източниците на иформация, до които е имал достъп г-н  РУМЕН ХРИСТОВ ЧАВДАРОВ при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и разпоредбите Изборния кодекс за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок

до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Решението се изготви  в два екземпляр.

 

Подписали ОИК – Каспичан.

 

 

Председател: …………………………………

                                                         /Диана Илиева/

                                Зам. председател   :   ………………………..

                                                       /Мария Димитрова/

             Решението е обявено на  30.10.2019 г. в 18:30 часа

Решението снето от таблото на ……...... в ……….час

 

Председател: Диана Стефкова Илиева

Зам. председател: Мария Петрова Димитрова

* Публикувано на 30.10.2019 в 19:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 196-МИ / 21.06.2020

  относно: определяне график на дежурства за ОИК Каспичан

 • № 195-МИ / 21.06.2020

  относно: Установяване наличието/липсата на обстоятелства по чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА за Аспарух Юлиянов Рангелов избран от листата на ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ за общински съветник от Общински съвет при Община Каспичан и предсрочно прекратяване на пълномощията му.

 • № 194-МИ / 04.11.2019

  относно: определяне на комисия за предаване на документацията на ОИК в Общинска администрация

всички решения